จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

ประวัติความเป็นมา

 ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เป็นกิจการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหา วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในระบบ NFT(Nutrient Film Technique) กำลังผลิตขนาด 16 โต๊ะปลูก โต๊ะยาว 6 เมตร ผลิตผัก สลัดไฮโดรโปนิกส์จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า "Healthy Fresh" สถานที่ปลูกบริเวณอาคารวิจัยพืช ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บนเนื้อที่ 0.5 ไร่  แผนที่มายังฟาร์ม คลิกที่นี่ 

อัพเดตข่าวสาร

บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารวิจัยพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญท่านผู้สนใจการปลูกพืชไร้ดินด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ เช่น ผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คะน้า กวางตุ้ง ผักโขม ฯลฯ ซึ่งท่านอาจจะเริ่มต้นปลูกไว้รับประทานภายในครอบครัวหรือสนใจจะเริ่มต้นปลูก ขาย สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ในอัตราท่านละ 700 บาท มีบริการอาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันฟรี 
แผนที่มายังฟาร์ม คลิกที่นี่ 
พิเศษ!! ชำระเงินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม  2558 ลดเหลือ 500 บาทต่อคน (ค่าอบรมปกติ 700 บาทต่อคน)


 
 

วิธีสมัคร 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

2. ชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี 
- ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด 
- เลขที่บัญชี 377-0-13765-5 
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทางโทรสาร 076-523069 หรือ E-Mail: phukethydro@gmail.com 
4. กรุณาโทรยืนยันมาที่ โทร 081-6236068, 081-4160641 หรือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โทร 076-217677
สนใจซื้ออุปกรณ์ปลูก เมล็ดพันธุ์ ธาตุอาหาร ต้นกล้า วัสดุปลูก ติดต่อ โทร 081-6236068, 081-4160641 หรือ ดูรายละเอียดได้จาก www.phukethydro.com

 

พิเศษ!! ชำระเงินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม  2558 ลดเหลือ 500 บาทต่อคน (ค่าอบรมปกติ 700 บาทต่อคน)

แผนที่มายังฟาร์ม คลิกที่นี่