จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - ครึ่งหลังของปี 2559 ยังไม่มีกำหนด โปรดติดตามข่าวได้ทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/phukethydro/

            ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น

หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

  1. การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
  2. การเพาะเมล็ด
  3. การดูแลรักษาประจำวัน
  4. การเก็บเกี่ยวผัก

จำนวนผู้เข้าอบรม        15 คน/รุ่น

ค่าอบรม        700 บาท/คน

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน
ในอัตราท่านละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยทานสามารถโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด เลขที่บัญชี 377-0-13765-5
กรณุาส่ง FAX หลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์

ส่งมาทางโทรสาร 076-255045, 076-523069

สถานที่อบรม    สวนผักภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์  ข้างอาคารวิจัยพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิธีสมัคร 

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
2. ชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี 
- ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด 
- เลขที่บัญชี 377-0-13765-5 
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาทางโทรสาร 076-523069 หรือ E-Mail: phukethydro@gmail.com 
4. กรุณาโทรยืนยันมาที่ โทร 081-6236068, 081-4160641 หรือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โทร 076-217677

พิเศษ!! ชำระเงินภายในวันที่ 10 มิถุนายน  2558 ลดเหลือ 500 บาทต่อคน (ค่าอบรมปกติ 700 บาทต่อคน)

e-mail: phukethydro@gmail.com หรือ www.phukethydro.com