จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

ต้นทุนและการวางแผนการปลูกอย่างง่าย

 

ตัวอย่างชุดปลูก Hydroponics Starter Kit ขนาด 1.5 เมตร

รายการ

(1)

ขนาด/ปริมาตร

(2)

ราคา(บาท)

(3)

จำนวนที่ใช้/ครั้ง

(4)=(1)/(3)

จำนวนที่ใช้ได้

(5)=(2)/(4)

ราคา/ครั้ง

(บาท)

ต้นทุน/ครั้ง

(ครั้งละ 6 ต้น)

 

รวม

(บาท)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

1.ชุดโต๊ะปลูกไฮโดรโปนิกส์

24 ต้น

4,200

-

5 ปี

-

-

-

-

-

 

2.สารอาหาร A

1,000 ซีซี

100

200 ซีซี

5 รอบ

20.00

20.00

-

-

-

20.00

3.สารอาหาร B

1,000 ซีซี

100

200 ซีซี

5 รอบ

20.00

20.00

 

 

 

20.00

3.เพอร์ไลท์ 1 ถุง

500 กรัม

50

10 กรัม

50 ครั้ง

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

4.เมล็ดพันธุ์ 1 แพค

50 เมล็ด

100

6 ถ้วย

8 ครั้ง

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

5.ถ้วยเพาะ 1 แผง

80 ถ้วย

35

6 ถ้วย

13 ครั้ง

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

10.80

6.pH drop test

15 ซีซี

45

1 ซีซี

10 ครั้ง

4.50

45.00

-

-

-

45.00

8.pH down

100 ซีซี

35

1-3 ซีซี

33 ครั้ง

1.06

26.50

-

-

-

26.50

รวมทั้งสิ้น

-

4,715

-

-

62.76

128.70

17.60

17.60

17.60

180.30

ราคาต้นทุน/ต้น  (ผลรวม (180.30)/จำนวนต้น(24)

7.52

*หมายเหตุ
- 1 รอบ = จำนวนการปลูก 4 ครั้ง  โดยที่ 1 ครั้ง = จำนวนปลูก 6 ต้น
  - pH drop test ใช้ประมาณ 10 ครั้ง/รอบปลูก
  - pH down ใช้ประมาณ 25 ครั้ง/รอบปลูก