จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

วัสดุอุปกรณ์

เมล็ดพันธุ์

ลำดับ
รายการ
จำนวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
ราคาขาย
1
เมล็ดพันธุ์(เคลือบ) บรรจุ 50 เมล็ด/แพค
50
เมล็ด
1.00 50.00
2
เมล็ดพันธุ์(เคลือบ) บรรจุ 100 เมล็ด/แพค
100
เมล็ด
1.00 100.00
3
ต้นกล้าผักสลัด อายุ 1 สัปดาห์
1
ต้น
5.00 5.00
4
ต้นกล้าผักสลัด อายุ 2 สัปดาห์
1
ต้น
8.00 8.00
5
ต้นกล้าผักสลัด อายุ 3 สัปดาห์
1
ต้น
10.00 10.00
6
ต้นกล้าผักไทย อายุ 1 สัปดาห์
1
ต้น
3.00 3.00

 

วัสดุเพาะ

ลำดับ
รายการ
จำนวน
หน่วย
ราคา/หน่วย
ราคาขาย
1
วัสดุปลูกเพอร์ไลท์(1 กระสอบ=12.5 กิโลกรัม)
100
ลิตร
12.50 1,250.00
2
วัสดุปลูกเพอร์ไลท์(บรรจุ 500 กรัม)
0.5
กิโลกรัม
100.00 50.00
3
วัสดุปลูกเวอร์มิคูไลท์(1 กระสอบ=12.5 กิโลกรัม)
100
ลิตร
13.00 1,300.00
4
วัสดุปลูกเวอร์มิคูไลท์(บรรจุ 500 กรัม)
0.5
กิโลกรัม
110.00 55.00
5
ถาดเพาะ
1
แผง
35.00 35.00
 
ฟองน้ำ
1
แผ่น
20.00 20.00
7
สารอาหาร A+B ขนาด 1 ลิตร
1
ลิตร
100.00 100.00
8
สารอาหาร A+B ขนาด 5 ลิตร
1
ลิตร
100.00 500.00
9
ปุ๋ย A+B ผสมเองขนาด 5 ลิตร
1
ลิตร
300.00 300.00
10
ปุ๋ย A+B ผสมเองขนาด 10 ลิตร
1
ชุด
400.00 400.00
11
ปุ๋ย A+B ผสมเองขนาด 20 ลิตร
1
ชุด
700.00 700.00
12
ปุ๋ย A+B ผสมเองขนาด 30 ลิตร
1
ชุด
1000.00 1000.00
13
ปุ๋ย A+B ผสมเองขนาด 50 ลิตร
1
ชุด
1700.00 1700.00
14
pH meter
1
เครื่อง
2860.00 2860.00
15
EC meter
1
เครื่อง
5850.00 5850.00
16
pH paper
1
กล่อง
450.00 450.00
17
น้ำยาปรับ pH down 500 cc
1
ขวด
200.00 200.00
18
น้ำยา pH dorp test 160 cc
1
ชุด 300.00 300.00
19
รางปลูกแบบเปิด 100*50 mm (พื้นดำ)
1
เมตร 250.00 250.00
 20  รางปลูกแบบเปิด 100*50 mm (พื้นดำ, ครบชุด) 1  เมตร 450.00
450.00
 21  รางปลูกแบบเปิด 100*50 mm (พื้นดำ, ครบชุด) 6 เมตร
416.67
2500.00
22
รางปลูกแบบเปิด 100*50 mm (พื้นขาว)
1 เมตร 240.00 240.00
 23  รางปลูกแบบเปิด 100*50 mm (พื้นขาว, ครบชุด) 1  เมตร  440.00 440.00