จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น
หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

1.     การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
2013-02-13 10:20:40 น.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์

2012-01-10 10:25:57 น.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์

2010-12-22 09:24:47 น.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์

2010-01-06 09:02:38 น.

กำหนดการ อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่นที่ 3 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาฝึกอบรม

รุ่นที่ 1/2552  วันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
2009-08-21 12:41:00 น.

อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ครั้งที่2 ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาฝึกอบรม

รุ่นที่ 1/2552  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2/2552  วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม  2552 ...

2009-06-15 09:15:03 น.

 "ข้าวโพดอ่อน" ฝักเล็ก ประโยชน์เยอะ
ข่าวประชาสัมพันธ์

" ข้าวโพดอ่อน" เป็นพืชอีกอย่างชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยกับรสชาติและหน้าตา เพราะเราสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งในอาหารชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผัดผัก แกงเลียง แกงป่า ฯลฯ ซึ่งรสชาติของข้าวโพดอ่อน หรือข้าวโพดฝักอ่อนนี้ก็จะหวาน กรอบ ถูกปากหลายๆ คนดีนักแลนอกจากจะ

2009-03-17 19:42:28 น.