จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2555
2012-01-10 10:28:39 น.

ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น
หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

1.     การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
2.     การเพาะเมล็ด
3.     การดูแลรักษาประจำวัน
4.     การเก็บเกี่ยวผัก

ระยะเวลาฝึกอบรม

ครั้งที่อบรม

วัน/เดือน/ปี

1

29 มกราคม 2555

2

26 กุมภาพันธ์ 2555

3

25 มีนาคม 2555

4

27 พฤษภาคม 2555

5

24 มิถุนายน 2555

6

22 กรกฎาคม 2555

7

26 สิงหาคม 2555

8

23 กันยายน 2555

9

25 พฤศจิกายน 2555

10

23 ธันวาคม 2555

 

จำนวนผู้เข้าอบรม        5 คนขึ้นไป/รุ่น

ค่าอบรม        700 บาท/คน

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน
ในอัตราท่านละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยทานสามารถโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด เลขที่บัญชี 377-0-13765-5
กรณุาส่ง FAX หลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์

ส่งมาทางโทรสาร 076-255045, 076-523069

*พิเศษ ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน (ภายในวันพุธก่อนอบรม) ลดเหลือ 500 บาทเท่านั้น

สถานที่อบรม    สวนผักภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์  ข้างอาคารวิจัยพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การรับสมัคร    

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
อ.มนทิรา  ไชยตะญากูร  โทร.081-6236068  หรือ
คุณวิริยะ ชวัลกรการิน โทร.084-1911606  โทรสาร 076-211677
e-mail: phukethydro@gmail.com หรือ www.phukethydro.com

ใบสมัครสามารถ Donwload ได้จาก ที่นี่ครับ
 รายละเอียดเพิ่มเติม